Регламент змагань

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ  ЗМАГАНЬ З БІЛЬЯРДНОГО СПОРТУ ПІД ЕГІДОЮ ВМФСБ


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Регламент проведення  змагань з більярдного спорту (далі для стислості - Регламент) є локальним нормативним актом громадської організації «Вараська міська федерація спортивного більярду» (далі для стислості - ВМФСБ), регулює питання організації та проведення змагань під егідою ВМФСБ.

2. Регламент є нормативним документом, обов'язковим для членів ВМФСБ, учасників та співорганізаторів змагань.

3. Регламент грунтується на принципах:

3.1. дотримання міжнародного спортивного права і законодавства України в галузі фізичної культури і спорту;

3.2. дотримання норм і правил, встановлених Федерацією спортивного більярду України;

3.3. свободи вибору: участі або неучасті спортсменів у змаганнях (у всіх або окремих його етапах);

3.4. пріоритету вищої спортивної майстерності та пріоритетної участі спортсменів, що мають вищі досягнення в більярдному спорті  і кращу спортивну підготовку;

3.5. повного та неухильного дотримання встановлених норм спортивної етики та дисциплінарної практики.

4. Під змаганнями в тексті цього Регламенту слід розуміти змагання, передбачені календарем змагань ВМФСБ.


РОЗДІЛ 2. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ

Стаття 1. Цілі змагань.

Змагання з більярду проводяться з метою:

1.1. розвитку більярдного спорту і подальшу його популяризацію;

1.2. організації дозвілля громадян, що цікавляться більярдним спортом;

1.3. залучення до активних занять більярдом дітей, підлітків, молоді та інших категорій населення;

1.4. матеріального стимулювання спортсменів, які мають вищі спортивні досягнення, на продовження активної діяльності в більярдному спорті;

1.5. мотивації обдарованих молодих спортсменів на підкорення висот вищого спортивної майстерності;

1.6. створення умов для участі у обласних та всеукраїнських змаганнях найбільш сильних спортсменів. 

Стаття 2. Завдання змагань

Завданнями змагань є:

2.1. визначення, виключно за спортивним принципом, спортсменів - переможців змагань;

2.2. підвищення рівня майстерності спортсменів;

2.3. підвищення рівня суддівства в більярдному спорті;

2.4. вдосконалення системи організації змагань з більярдного спорту;

2.5. створення умов для участі у змаганнях, якомога більшого числа учасників;

2.6. створення рівних можливостей для більшого числа спортсменів,  в конкурентній спортивній боротьбі завойовувати право участі в складі збірних команд ВМФСБ в матчевих зустрічах.


РОЗДІЛ 3. ПРАВА

Стаття 3. Права на організацію і проведення змагань

3.1. ВМФСБ як міська федерація,  є єдиним власником прав на організацію і проведення змагань з більярдного спорту.

3.2. ВМФСБ визначає умови проведення змагань, несе відповідальність за організацію і проведення цих змагань, затверджує їх підсумки.

Стаття 4. Майнові і немайнові права на змагання

4.1. Всі майнові та немайнові права на змагання належать ВМФСБ.

4.2. До зазначених прав відносяться, включаючи, але, не обмежуючись, права на:

4.2.1. затвердження цього Регламенту як локального нормативного акта, що регулює умови та порядок участі спортсменів у змаганнях;

4.2.2. трактування в разі необхідності норм цього Регламенту та вирішення будь-якого роду спірних ситуацій, що виникають між спортсменами;

4.2.3. визначення складу запрошених спортсменів, їх статусу і розстановки в сітці змагань;

4.2.4. організацію та проведення зустрічей при проведенні змагань;

4.2.5. суддівство і визначення результатів зустрічей на змаганнях;

4.2.6. залучення до передбаченої цим Регламентом відповідальності спортсменів, керівників та інших посадових осіб, суддів, за порушення норм цього Регламенту;

4.2.7. визначення порядку і утримання церемоній, що проводяться під час проведення змагань, в тому числі церемоній відкриття і закриття змагань;

4.2.8. використання з будь-якою метою назви, офіційної атрибутики, символіки змагань;

4.2.9. встановлення, виробництво та вручення будь-якого роду нагород, призів учасникам окремих зустрічей і змагань в цілому;

4.2.10. привласнення офіційних статусів для спонсорів (партнерів, рекламодавців) змагань. 

Стаття 5. Права на висвітлення змагань

5.1. ВМФСБ належать виключні права на висвітлення змагань за допомогою будь-яких технологій, а також за допомогою здійснення фотозйомок змагань.


РОЗДІЛ 4. УЧАСНИКИ І ДОПУСК ДО ЗМАГАНЬ

Стаття 6. Склад учасників змагань

6.1. У змаганнях беруть участь спортсмени - члени ВМФСБ, всі бажаючі мешканці м. Вараш, мешканці інших регіонів за згодою виконкому федерації.

6.2. Заявки на участь в змаганнях надаються гравцями особисто за телефоном, вказаним в анонсі до турніру.

6.3. До участі в змаганнях не допускаються спортсмени, які мають непогашені дисциплінарні стягнення.

6.4. Участь спортсмена в жеребкуванні перед початком турніру є фактичним допуском до участі в змаганнях.


Розділ 5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА І ОРГАНІЗАТОРА ЗМАГАНЬ

Стаття 7. Права учасника

Учасник змагань має право:

7.1. запитувати інформацію про змагання;

7.2. знати всю інформацію, пов'язану з регламентом проведення змагань;

7.3. звертатися до Організатора за роз'ясненнями, які належать до порядку проведення змагань;

7.4. на отримання перерви між зустрічами (не менше 10 хвилин) для відпочинку і особистих потреб;

7.5. перед початком зустрічі випробувати більярдний стіл протягом 5 хвилин.

7.6. Під час зустрічі:

7.6.1. використовувати все наявне на змаганнях обладнання та інвентар (Машинки, довгий кий, крейда, серветки тощо);

7.6.2. контролювати ведення поточного рахунку та оформлення результатів зустрічі;

7.6.3. звертатися до вповноваженого члена виконкому федерації за роз'ясненням правил гри;

7.6.4 До нанесення чергового удару заявити протест у випадку, якщо суперник, на його думку, навмисно затримує гру. В такому випадку обом гравцям встановлюється обмеження часу (45 секунд) на підготовку та здійснення удару після повної зупинки куль, яке може бути відтерміновано до 90 секунд два рази на партію кожному з гравців. 

Стаття 8. Обов'язки учасника

Учасник змагань зобов'язаний:

8.1. знати і неухильно дотримуватись Правил гри на більярді, знати і виконувати положення цього Регламенту;

8.2. провести всі передбачені розкладом ігор зустрічі;

8.3. вести гру в повну силу, не допускаючи навмисного програшу окремих очок, партії або зустрічей;

8.4. перебувати на ігровому майданчику протягом всієї зустрічі, за винятком часу, дозволеного для перерви;

8.5. дякувати рукостисканням перед початком зустрічі і після закінчення зустрічі суперника і суддів, які проводили зустріч;

8.6. бути в складі команди на шикування перед початком зустрічі і після її закінчення, якщо таке проводиться;

8.7. дотримуватися вимог безпеки під час участі в спортивних заходах, навчально-тренувальних заходів та під час перебування на спортивних спорудах;

8.8. дотримуватися вимог носіння спортивної форми одягу;

8.9. дбайливо ставитися до майна спортивної споруди (клубу), спортивного обладнання;

8.10. негайно повідомляти Організатору змагань про виникнення ситуацій, що представляють загрозу життю і здоров'ю людей, збереженню майна спортивні споруди (клубу);

8.11. не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку зустрічі з’явитися в місці проведення змагань;

8.12. дотримуватися етичних норм в області більярдного спорту і спорту в цілому;

8.13. поводитися на більярдної майданчику і поза його межами відповідно до високих вимог чесності, моралі, справедливої гри і спортивних відносин, утримуватися від нанесення шкоди КМФСБ і більярдному спорту в цілому;

8.14. не компрометувати статус спортсмена в цілому, при спілкуванні з вболівальниками або в їх присутності (не зловживати спиртними напоями, не палити, не лихословити, не хуліганити і т.п.), у місцях масового скупчення людей, на спортивних змаганнях і заходах;

8.15. у разі захворювання або нещасного випадку негайно попереджати особисто або через довірених осіб Організатора змагань;

8.16. виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, локальними нормативними актами МКП,ЄПБФ,ЄКП, ФСБУ;

8.17. за допущені порушення і провини нести матеріальну,дисциплінарну і моральну відповідальність відповідно до чинного законодавством, Правил гри в більярд і локальними нормативними актами МКП,ЄПБФ,ЄКП, ФСБУ.

Стаття 9. Заборони для учасника

Учаснику змагань, забороняється:

9.1. вступати в суперечки з суддями та суперниками;

9.2. навмисно пошкоджувати більярдне обладнання, спортивне і особисте майно;

9.3. наносити удари (чим-небудь) по обладнанню (столу, сукна, кулі, кию, огорожі), спортивному та особистому майну;

9.4. діяти нешанобливо (висловленнями або жестами, гучними вигуками або коментарями до гри, киданням кия, кулі тощо) по відношенню до глядачів, суперника, офіційним особам; 

9.5. навмисно заважати (будь-якими своїми діями) проведенню інших зустрічей;

9.6. навмисно затягувати гру;

9.7. брати в руки більярдні кулі, у разі, коли зустріч судить суддя у столу;

9.8. вчиняти дії, які можуть бути кваліфіковані як дискримінаційні (тобто порушують права, свободи і законні інтереси людини і громадянина в залежності від його статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань або яким-небудь соціальним групам) або націоналістичні по відношенню до інших гравців, членів їх сімей, а також до вболівальників і глядачів спортивних змагань;

9.9. брати участь в іграх і парі як організованих, так і нелегальних, метою участі в яких є отримання виграшу від вгаданного результату спортивного змагання, в якому бере участь гравець, або в якому бере участь команда гравця;

9.10. отримувати самому або через своїх родичів і довірених осіб  грошові винагороди ,або майнові вигоди від будь-яких громадян, або організацій за досягнення результату у зустрічах неспортивним методом ,або спробу іншим чином вплинути на результат якого-небудь спортивного змагання або серії зустрічей, негайно повідомляючи про подібні факти Організатору змагань;

Стаття 10. Права та обов'язки Організатора

10.1 Організатором змаганнь (далі для стислості - Організатором) є КМФСБ, яка відповідає за якісне його проведення і відповідність нормам чинного законодавства, Правил змагань, Правил більярдної гри і цього Регламенту.

10.2. У складі Організатора можуть бути й інші громадські і державні організації, органи державної влади та управління, які беруть активну участь у розвитку більярдного спорту.

10.3. Організатор має право:

10.3.1. застосовувати нормативні ініціативи, що не суперечать чинному законодавству, Правилам більярдної гри , Положення про змагання, цьому Регламенту;

10.3.2. приймати рішення щодо допуску спортсменів до участі у змаганнях;

10.3.3. встановлювати порядок проведення змагань;

10.3.4. призначати особу з числа членів виконкому федерації, відповідальну за суддівство на кожному з турнірів;

10.4. Організатор зобов'язаний:

10.4.1. повністю підпорядковувати свою роботу виконанню намічених цілей і завдань змагань;

10.4.2. забезпечити повне виконання вимог чинного законодавства, Правил змагань, Правил більярдної гри , Положення про змагання, цього Регламенту;

10.4.4. забезпечувати умови для проведення змагань;


РОЗДІЛ 6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Стаття 11. Загальні положення умов проведення змагань

11.1. Всі змагання проводяться за Правилами більярдної гри  і відповідно до цього Регламенту.

11.2. Всі особи, задіяні у змаганнях, зобов'язані знати і виконувати Правила більярдної гри , норми цього Регламенту.

Стаття 12. Форма одягу учасників

12.1. Форма одягу учасників змагань, як правило, повинна складатися з однотонної сорочки, темних костюмних штанів, темних туфель. За бажанням спортсмена можливе використання однотонної жилетки.

12.2. Форма одягу учасника повинна бути чистою, мати охайний вигляд.

12.3. Сорочка повинна постійно залишатися заправленою у штани, приховувати живіт, поперек і нижню білизну спортсмена.

Стаття 13. Форма одягу суддів

13.1. Судді, які беруть участь у змаганнях, повинні бути одягнені одноманітно.

13.2. Форма одягу суддів повинна бути чистою, мати охайний вигляд.

13.3. Форма одягу суддів повинна бути, як правило, темного кольору і передбачати брюки, сорочку та темні туфлі.


РОЗДІЛ 7. СТРУКТУРА І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

Стаття 14. Загальні положення проведення змагань

14.1. Змагання проводяться за наступними більярдними іграми: вільна піраміда, комбінована піраміда, динамічна піраміда, парна піраміда (за правилами вільної піраміди).

14.2. Змагання проводяться у строки, визначені календарем змагань під егідою КМФСБ.

14.3. Календар змагань публікується на офіційному сайті ВМФСБ.

Стаття 15. Порядок проведення змагань

15.1. Змагання проводяться за олімпійською системою з вибуванням після другої поразки.

15.2. Зміни формату змагань, складу учасників після проведення жеребкування не допускаються.

Стаття 16. Рейтинг спортсменів

16.1. У ВМФСБ ведеться рейтинг спортсменів (далі для стислості - рейтинг), які беруть участь в офіційних змаганнях.

16.2. Рейтинг відображає динаміку зміни спортивних досягнень кожного з учасників змагань і грунтується виключно на результатах, показаних спортсменом на змаганнях.

16.3. Рейтинг відображається у рейтинг-листі, який представляє собою список спортсменів, розставлених в порядку убування, в залежності від кількості набраних очок на рейтингових змаганнях.

16.4 Формування і оновлення рейтингу відбувається за допомогою онлайн-сервісу tournamentservice.net, який автоматично виконує розрахунки у відповідності до спортивних результатів кожного зі спортсменів.

16.5. Рейтинг-лист має постійний цикл формування. Після закінчення першого турніру в поточному році анулюються результати першого турніру в минулому році і так далі. Показники спортсменів у рейтинг-листі мають офіційний статус при жеребкуванні на рейтингові змагання.

16.10. Після закінчення і підбиття підсумків кожного турніру рейтинг-лист оновлюється.

Стаття 17. Формування збірних команд ВМФСБ

17.1. Для участі в командних, матчевих, виїзних змаганнях формуються збірні команди ВМФСБ.

17.2. Члени збірних команд відбираються з числа спортсменів, які беруть участь у змаганнях під егідою КМФСБ.

17.3. Для визначення персонального складу спортсменів збірних команд КМФСБ виконком федерації розглядає кандидатів за результатами їх виступів в рейтингових турнірах, причому перевага надається спортсменам-членам ВМФСБ.

17.4. Остаточний список збірних команд КМФСБ затверджується виконкомом ВМФСБ.


Розділ 8. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРАВИЛА

Стаття 18. Загальні положення

18.1. Дисциплінарні правила змагань з більярдного спорту під егідою КМФСБ (далі для стислості - дисциплінарні правила) розроблені на основі чинного законодавства в галузі фізичної культури і спорту, Статуту КМФСБ.

18.2. Основою Дисциплінарних правил є дисциплінарна практика Всесвітньої конфедерації більярдного спорту, Міжнародної федерації більярду та снукера, ФСБУ.

18.3. Дисциплінарні правила регулюють дисциплінарну сферу змагань з більярдного спорту під егідою ВМФСБ.

Стаття 19. Сфера застосування

19.1. Дисциплінарні правила застосовуються щодо членів КМФСБ і учасників змагань. 

Стаття 20. Суб'єкти дисциплінарного впливу

20.1. Під заходи дисциплінарного впливу можуть потрапити:

20.1.1. спортсмени, тренери, члени ВМФСБ;

20.1.2. судді;

20.2. Заходи дисциплінарного впливу застосовуються у разі:

20.2.1. порушень принципів спортивної гри та правил спортивної поведінки, особливо щодо Правил змагань та цього Регламенту;

20.2.2. порушень Статуту КМФСБ, а також рішень, прийнятих КМФСБ щодо організації та проведення змагань;

20.2.3. дій, які загрожують або завдають шкоди репутації або інтересам КМФСБ;

20.2.4. дій, спрямованих проти КМФСБ, його органів, виконкому ВМФСБ, або осіб, які перебувають у федерації.

Стаття 21. Передумови для застосування заходів дисциплінарного впливу

21.1. Відносно осіб та (або) організацій, винних у порушенні Дисциплінарних правил, можуть застосовуватися заходи дисциплінарного впливу.

21.2. У разі будь-якого незначного одиничного порушення, допущеного спортсменом, ВМФСБ вправі утриматися від застосування заходів дисциплінарного впливу, обмежившись усним зауваженням чи прийняттям профілактичних заходів проти такого роду порушень.

21.3. Виконком КМФСБ може утриматися від вживання заходів дисциплінарного впливу, або обмежитися більш м'яким покаранням, якщо суб'єкт дисциплінарного впливу щиро намагається виправити шкоду, завдану спортивному співтовариству або постраждалій особі.

Стаття 22. Види дисциплінарного впливу і сфера їх застосування

22.1. У дисциплінарній практиці ВМФСБ застосовуються такі види дисциплінарного впливу:

22.1.1. зауваження, яке може бути оголошено у разі:

а) незначного порушення правил проведення змагань і даного Регламенту;

б) незначного порушення Правил більярдної гри ;

в) незначного порушення Положення про змагання і цього Регламенту;

г) незначного порушення форми одягу.

22.1.2. попередження, яке може бути оголошено у разі:

а)  грубого порушення правил проведення змагань і даного Регламенту;

б) грубого порушення Правил більярдної гри ;

в) грубого порушення Положення про змагання;

г) демонстративної відмови дякувати рукостисканням перед початком зустрічі і після закінчення зустрічі суперника і суддів, які проводили зустріч;

д) компрометації статусу спортсмена в цілому, при спілкуванні з уболівальниками або в їх присутності (зловживання спиртними напоями, паління, лихослів'я), в місцях масового скупчення людей, на спортивних змаганнях і заходах;

е) вступу в суперечку з суддями та суперниками;

ж) торкання більярдних куль руками (за винятком дозволених Правилами ігри в піраміду) під час зустрічі, у разі, коли зустріч судить суддя у столу;

з) неповідомлення Організатору змагань за встановленим порядком про захворювання або нещасний випадок;

і) після двох зауважень, зроблених відповідальною особою виконкому федерації в ході поточної зустрічі; 

22.1.3. поразка в партії, яке може бути оголошено у випадках;

а) нанесення ударів (чим-небудь) по обладнанню (столу, сукна, кулі, кию, огорожі), а також зі спортивного і особистого майна;

б) порушення спортивної форми одягу;

в)  відходу з ігрового майданчика без дозволу судді у столу;

г) запізнення на зустріч більш ніж на 15 хвилин; запізнення з перерви, взятого під час зустрічі (тривалість перерви встановлюється і фіксується суддею у столу, але не може бути більше 10 хвилин);

д) повторно вчиненого порушення і отриманого за нього покарання, передбаченого статтею 22.1.2.

22.1.4. поразка у зустрічі, яке може бути оголошено у випадках;

а) неповажного дії (висловленнями або жестами, вигуками або коментарями до гри, киданням кия, кулі тощо) по відношенню до глядачів, суперників, офіційних осіб;

б) ведення гри не в повну силу, допускаючи умисний програш окремих куль або партій (процедуру виявлення умислу визначає уповноважена особа виконкому федерації, виходячи з обставин зустрічі);

в) запізнення на зустріч більш ніж на 30 хвилин (зустріч вважається розпочатою з моменту оголошення про неї, зробленого уповноваженою особою виконкому федерації);

г) повторного вчинення порушення, за який вже були покарання, передбачені статтями 22.1.2, 22.1.3.

22.1.5. відсторонення від участі в поточному змаганні або тимчасове відсторонення від участі в одному або декількох змаганнях (рішення про строки дискваліфікації приймаються виконкомом федерації) застосовуються у випадках:

а) навмисного пошкодження більярдного устаткування, а також псування майна спортивні споруди (клубу), особистого майна;

б) навмисного створення перешкод (будь-якими своїми діями) проведенню інших зустрічей;

в) повторного вчинення дисциплінарного проступку, за який вже було покарання, передбачене статтею 22.1.4.

22.1.6. тимчасова дискваліфікація до одного року може застосовуватися у випадках:

а) вчинення дій, які можуть бути кваліфіковані як дискримінаційні (тобто порушують права, свободи і законні інтереси людини і громадянина в залежності від його статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань або яким-небудь соціальним групам) або націоналістичні по відношенню до інших гравців, членам їх сімей, а також до вболівальників і глядачам спортивних змагань;

б) повторного вчинення дисциплінарного проступку, за який вже було покарання, передбачене статтею 22.1.5.

22.2. У разі тимчасового відсторонення спортсмена від участі у поточному змаганні всі результати, отримані ним у ході поточного змагання, анулюються.

22.3. Всі оголошені покарання оформляються протоколами засідань виконкому ВМФСБ.

Стаття 23. Органи, що виконують дисциплінарні функції

23.1. Єдиним органом, який виконує дисциплінарні функції є виконком ВМФСБ.